Skip to main content

Acknowledgment to reviewers

We gratefully acknowledge the contributions of:

Abe, Chikara

Akaike, Toru

Akima, Hiroshi

Akimoto, Takayuki

Alijanpour, Sakineh

Amano, Tatsuro

Amuzescu, Bogdan

Andoh, Tsugunobu

Anzai, Naohiko

Asano, Shinji

Ashihara, Takashi

Azuma, Yasu-Taka

Cheung, King-Ho

Cho, Joon-Yong

Cordner, Zachary

Davis, Scott

Dejima, Katsufumi

Dezaki, Katsuya

Dubayle, David

Egawa, Tatsuro

Ekblom, Maria

Ema, Ryoichi

Espada, Mario

Eto, Masumi

Fang, Hui

Fisher, James

Fox, Steven

Fujii, Nobuharu

Fujiki, Nobuhiro

Fujimoto, Naoki

Fujisawa, Koichi

Fujita, Takayuki

Fujiwara, Yuichiro

Fukada, Soichiro

Fukuda, Atsuo

Fukumitsu, Masafumi

Funahashi, Makoto

Funamoto, Satoru

Furukawa, Tetsushi

Furuno, Tadahide

Gando, Yuko

Goto, Tsuyoshi

Hashimoto, Hirofumi

Hashimoto, Takeshi

Hashitani, Hikaru

Hayashi, Hisayoshi

Hernández‐Falcón, Jesús

Hieda, Michinari

Higaki, Yasuki

Higashida, Kazuhiko

Higuchi, Keiichi

Higuchi, Sayaka

Hirose, Masamichi

Horiuchi, Masahiro

Hotta, Norio

Huang, Min

Huang, Yizhong

Ichinose, Masashi

Iemitsu, Motoyuki

Iijima, Koichi

Ikari, Akira

Ikeda, Yoshiyuki

Inanobe, Atsushi

Inoue, Masumi

Irie, Tomohiko

Ishida, Yukisato

Ishihara, Keiko

Ishii, Kuniaki

Ishioka, Noriaki

Ishiwata, Takayuki

Ito, Sadayoshi

Iwasa, Masayo

Iwasaki, Yusaku

Iwase, Satoshi

Izuo, Naotaka

Kage-Nakadai, Eriko

Kaji, Hiroshi

Kakigi, Ryo

Kamada, Kazuhiro

Kamijo, Yoshi-Ichiro

Kamiya, Atsunori

Kano, Yutaka

Kashiwadani, Hideki

Katanosaka, Yuki

Kawada, Toru

Kawano, Fuminori

Kitajima, Yasuo

Kitamura, Kenichiro

Kitazawa, Takio

Kiyono, Yasushi

Koba, Satoshi

Kobayashi, Motohiro

Komamura, Kazuo

Kondoh, Kunio

Kouda, Ken

Kubo, Keitarou

Kuo, Yu-Min

Kurata, Yasutaka

Kurihara, Takashi

Kurokawa, Junko

Lai, Mitchell

Launikonis, Bradley S.

Lee, Chi-Wai

Lee, Minchul

Li, Meihua

Liu, Yusen

Llorens-Martin, María

Low, David

Machida, Shuichi

Maejima, Yasuhiro

Manabe, Kazumasa

Marui, Shuri

Maruyama, Takashi

Masuda, Kazumi

Masuki, Shizue

Matsukawa, Kanji

Matsumoto, Kenjiro

Matsumoto, Misaki

Matsumura, Tsuyoshi

Matsushima, Shouji

Matsuzaki, Toshiyuki

Mccrum, Christopher

Meares, Gordon

Medeiros, Liciane

Messlinger, Karl

Mikami, Toshio

Minami, Masabumi

Mitsushima, Dai

Miyachi, Motohiko

Miyata, Hirofumi

Mizoguchi, Toshihide

Mohd Moklas, Mohamad Aris

Mohri, Satoshi

Mori, Shuuichi

Mori, Tomohisa

Nagai, Takatoshi

Nagao, Masaya

Naito, Hisashi

Nakai, Naoya

Nakamura, Kazuhiro

Nakamura, Michinari

Nakashima, Noriyuki

Nakaya, Michio

Nakazato, Koichi

Naruse, Keiji

Natsume, Kiyohisa

Nawa, Mikiro

Nishida, Motohiro

Nishijima, Takeshi

Nishikawa, Takuya

Nishimura, Akiyuki

Nishimura, Naoki

Nishimura, Yukihide

Nishiyama, Akira

Nonoguchi, Hiroshi

Numata, Tomohiro

Obata, Koji

Oda, Toshiaki

Ogasawara, Riki

Ogura, Yuji

Ohmura, Yu

Ohono, Tetsuo

Ohtaka, Chiaki

Okamatsu-Ogura, Yuko

Okamoto, Masahiro

Okamoto, Yosuke

Okazaki, Kazunobu

Okazaki, Yasushi

Okutsu, Mitsuharu

Omatsu-Kanbe, Mariko

Onaka, Tatsushi

Onimaru, Hiroshi

Ono, Kageyoshi

Ono, Katsushige

Ono, Kentaro

Ono, Yusuke

Ootsuka, Youichirou

Orman, Rena

Osakabe, Naomi

O-Uchi, Jin

Ozaki, Noriyuki

Pamukoff, Derek

Quaresima, Valentina

Radak, Zsolt

Ramirez-Cuesta, Timmy

Robin, Mcallen

Rustamov, Nabi

Sakata, Ichiro

Sakata, Susumu

Saku, Keita

Sasaki, Tsutomu

Sato, Akira

Sekine, Noriko

Shaefer, Michael

Shibasaki, Koji

Shibata, Shigeki

Shiina, Takahiko

Shimizu, Shuji

Shimizu, Takahiro

Shintani, Norihito

Shioya, Takao

Sohma, Yoshiro

Soya, Shingo

Sugiura, Takao

Sumida, Doris

Sumikawa, Takashi

Sunagawa, Genshiro

Suzuki, Junichi

Suzuki, Katsuhiko

Suzuki, Yoshiro

Tabata, Toshihide

Takeda, Yukari

Takegaki, Junya

Takeuchi, Ayako

Takewa, Yoshiaki

Takeya, Kosuke

Tan, Nobusuke

Tanaka, Junya

Taneike, Manabu

Tang, Jun‐Ming

Taniguchi, Shun’ichiro

Tanimura, Yuko

Tarumi, Takashi

Tian, Ye

Tohse, Noritsugu

Torres-Aleman, Ignacio

Tsuchimochi, Hirotsugu

Uchida, Sae

Uehara, Mariko

Umemura, Masanari

Umezawa, Akihiro

Urabe, Satoshi

Urano, Testumei

Wada, Eiji

Wakahara, Taku

Wakamori, Minoru

Waki, Hidefumi

Wang, Guan

Ward, Leigh

Watanabe, Kohei

Watanabe, Nobuhiro

Yada, Toshihiko

Yagishita, Kazuyoshi

Yagishita, Sho

Yamada, Junko

Yamada, Rei

Yamada, Takashi

Yamada, Tetsuya

Yamaguchi, Maki

Yamamoto, Yoshimichi

Yamamura, Aya

Yamamura, Hisao

Yamauchi, Hideki

Yamazawa, Toshiko

Yanai, Shuichi

Yatera, Kazuhiro

Yoshihara, Toshinori

Yoshina, Sawako

Zhang, John

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Acknowledgment to reviewers. J Physiol Sci 69, 1107–1108 (2019). https://doi.org/10.1007/s12576-019-00717-1

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12576-019-00717-1