Skip to main content

Acknowledgment to reviewers

We gratefully acknowledge the contributions of:

Abe, Chikara

Aizawa, Yoshifusa

Akimoto, Takayuki

Ando, Soichi

Anzai, Naohiko

Aoi, Wataru,

Aoki, Kazuhiro

Asakawa, Akira

Ashihara, Eishi

Ashihara, Takashi

Bathaie, Zahra

Borsa, Paul

Budgell, Brian

Chang, Ching-Ping

Cui, Kemi

de Bakker, Jacques

Egli, Marcel

Endoh, Hiroshi

Fujii, Naoto

Fujii, Nobuharu

Fujiki, Nobuhiro

Fujimoto, Keisaku

Fujino, Hidemi

Fujita, Satoshi

Fujita, Takayuki

Fuku, Noriyuki

Fukui, Michiaki

Furness, John

Goto, Kazushige

Haff, Greg

Hamaoka, Takafumi

Handa, Osamu

Hashimoto, Hirofumi

Hashimoto, Keitaro

Hashimoto, Takeshi

Hayashi, Keiji

Hayashi, Naoyuki

Hayashi, Yoshitaka

Higaki, Yasuki

Higuchi, Keiichi

Hirai, Toyohiro

Hirano, Katsuya

Hirayama, Haruko

Hirooka, Yoshitaka

Hongo, Kenichi

Honjo, Haruo

Horiuchi, Masahisa

Huang, Jyongsu

Huster, René

Iemitsu, Motoyuki

Ikari, Akira

Inagaki, Akihiro

Inagaki, Masashi

Inenaga, Kiyotoshi

Inoue, Ryuji

Inui, Akio

Ishigami, Tomoaki

Ishihara, Akihiko

Ito, Satoru

Ito, Tomoyuki

Itoi, Hirosumi

Iwamoto, Masayuki

Iwasaki, Kenichi

Iwase, Satoshi

Izawa, Tetsuya

Izquierdo, Iván

Junichi, Shoda

Kaba, Hideto

Kakuma, Tetsuya

Kamijo, Yoshi-Ichiro

Kaneko, Shuji

Katoh, Kazuo

Katsuda, Shin-ichiro

Kawada, Toru

Kawada, Toru

Kawai, Yasuaki

Kawakita, Kenji

Kawanaka, Kentaro

Kawano, Fuminori

Kinoshita, Masaharu

Kita, Ichiro

Kitamura, Tadahiro

Kitanaka, Junichi

Kitaura, Takashi

Kitazawa, Takio

Kobayashi, Sei

Kobayashi, Tsuneo

Koibuchi, Noriyuki

Kojima, Misaki

Kouda, Ken

Koyama, Natsu

Kumamoto, Eiichi

Kurose, Hitoshi

Kusakari, Yoichiro

Kusumoto-Yoshida, Ikue

Kuwabara, Yoshihiro

Kuwahara, Atsukazu

Lee, Jang-Hern

Leem, Chae Hun

Lippiat, Jonathan

Low, David

Maeda, Masanobu

Maeda, Seiji

Makanae, Yuhei

Masuda, Kazumi

Masuki, Sizue

Masumoto, Kenji

Matsukawa, Kanji

Matsuura, Hiroshi

Mikami, Toshio

Miki, Takashi

Mikoshiba, Katsuhiko

Mima, Tatsuya

Miura, Masami

Miura, Shinji

Miyata, Hitomi

Miyazaki, Masao

Miyazaki, Mitsunori

Mizuno, Koh

Mohri, Satoshi

Mori, Tomohisa

Moritani, Toshio

Moriyama, Toshiki

Murata, Takuya

Nagatomi, Ryoichi

Naito, Hisashi

Naito, Yuji

Nakahari, Takashi

Nakai, Naoya

Nakajo, Koich

Nakamura, Kazuhiro

Nakamura, Tomihiro

Nakatani, Akira

Nakayama, Shinsuke

Naoya, Nakahara

Narita, Kazumi

Niimi, Akio

Nishijima, Takeshi

Nonoguchi, Hiroshi

Obata, Koji

Ogura, Yuji

Ohira, Yoshinobu

Ohki, Yukari

Ohta, Yoshiji

Ohya, Susumu

Okada, Motoi

Okada, Shoshiro

Okada, Yasumasa

Okamoto, Masahiro

Okazaki, Kazunobu

Okutsu, Mitsuharu

Omi, Naomi

Onaka, Tatsushi

Ono, Kyoichi

Ono, Yusuke

Ootsuka, Youichirou

Osakabe, Naomi

Osanai, Shinobu

Perocchi, Fabiana

Ritenour, Chad

Sakaguchi, Takuya

Salgado, Jocelem

Salzberg, Brian

Sanada, Kiyoshi

Sasaki, Mitsuyoshi

Sasaki, Tsutomu

Sato, Kohei

Sei, Hiroyoshi

Sekiguchi, Masayuki

Shibamoto, Toshishige

Shibasaki, Koji

Shibuki, Katsuei

Shiina, Takahiko

Shima, Masayuki

Shimamura, Keiichi

Shimba, Shigeki

Shimizu, Mineshige

Shioya, Takao

Shiuchi, Tetsuya

Sohma, Yoshiro

Someya, Nami

Song, Wook

Stewart, Mark G

Sugiura, Takao

Suwa, Masataka

Suzuki, Atsuko

Suzuki, Hikaru

Takamata, Akira

Takamura, Toshinari

Takanari, Hiroki

Takemura, Yoshizumi

Takeuchi, Ayako

Takuwa, Yoh

Tan, Nobusuke

Tanaka, Hidetaka

Tanaka, Kunihiko

Tanaka, Masaki

Tanno, Masaya

Terada, Shin

Thomas, Claire

Toga, Hirohisa

Tokizawa, Ken

Tokuda, Masaaki

Tokuyama, Kumpei

Toshihiko, Yada

Toshinai, Koji

Tsuji, Minoru

Tsutsui, Masato

Uchida, Sae

Uchida, Sae

Uchida, Yuki

Ueno, Shinya

Umemoto, Yasunori

Umemura, Masanari

Urata, Hidenori

Waki, Hidefumi

Watanabe, Kohei

Watanabe, Makino

Watanabe, Masaru

Watanabe, Nobuhiro

Watanabe, Tatsuo

Watanabe, Tatsuo

Yabe-Nishimura, Chihiro

Yagita, Kazuhiro

Yamada, Tadaaki

Yamada, Takenori

Yamaguchi, Taku

Yamanaka, Akihiro

Yamasaki, Masao

Yamasaki, Masao

Yamauchi, Hideki

Yamazaki, Satoru

Yanagita, Motoko

Yanagita, Toshihiko

Yanai, Shuichi

Yano, Hiromi

Yazawa, Kazuto

Yokoyama, Utako

Zachary, Schlader

Zhang, Yi

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Acknowledgment to reviewers. J Physiol Sci 64, 451–452 (2014). https://doi.org/10.1007/s12576-014-0339-2

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12576-014-0339-2