Skip to main content

Advertisement

Acknowledgment to reviewers

  We gratefully acknowledge the contributions of:

  Abe, Chikara

  Aizawa, Yoshifusa

  Akimoto, Takayuki

  Ando, Soichi

  Anzai, Naohiko

  Aoi, Wataru,

  Aoki, Kazuhiro

  Asakawa, Akira

  Ashihara, Eishi

  Ashihara, Takashi

  Bathaie, Zahra

  Borsa, Paul

  Budgell, Brian

  Chang, Ching-Ping

  Cui, Kemi

  de Bakker, Jacques

  Egli, Marcel

  Endoh, Hiroshi

  Fujii, Naoto

  Fujii, Nobuharu

  Fujiki, Nobuhiro

  Fujimoto, Keisaku

  Fujino, Hidemi

  Fujita, Satoshi

  Fujita, Takayuki

  Fuku, Noriyuki

  Fukui, Michiaki

  Furness, John

  Goto, Kazushige

  Haff, Greg

  Hamaoka, Takafumi

  Handa, Osamu

  Hashimoto, Hirofumi

  Hashimoto, Keitaro

  Hashimoto, Takeshi

  Hayashi, Keiji

  Hayashi, Naoyuki

  Hayashi, Yoshitaka

  Higaki, Yasuki

  Higuchi, Keiichi

  Hirai, Toyohiro

  Hirano, Katsuya

  Hirayama, Haruko

  Hirooka, Yoshitaka

  Hongo, Kenichi

  Honjo, Haruo

  Horiuchi, Masahisa

  Huang, Jyongsu

  Huster, René

  Iemitsu, Motoyuki

  Ikari, Akira

  Inagaki, Akihiro

  Inagaki, Masashi

  Inenaga, Kiyotoshi

  Inoue, Ryuji

  Inui, Akio

  Ishigami, Tomoaki

  Ishihara, Akihiko

  Ito, Satoru

  Ito, Tomoyuki

  Itoi, Hirosumi

  Iwamoto, Masayuki

  Iwasaki, Kenichi

  Iwase, Satoshi

  Izawa, Tetsuya

  Izquierdo, Iván

  Junichi, Shoda

  Kaba, Hideto

  Kakuma, Tetsuya

  Kamijo, Yoshi-Ichiro

  Kaneko, Shuji

  Katoh, Kazuo

  Katsuda, Shin-ichiro

  Kawada, Toru

  Kawada, Toru

  Kawai, Yasuaki

  Kawakita, Kenji

  Kawanaka, Kentaro

  Kawano, Fuminori

  Kinoshita, Masaharu

  Kita, Ichiro

  Kitamura, Tadahiro

  Kitanaka, Junichi

  Kitaura, Takashi

  Kitazawa, Takio

  Kobayashi, Sei

  Kobayashi, Tsuneo

  Koibuchi, Noriyuki

  Kojima, Misaki

  Kouda, Ken

  Koyama, Natsu

  Kumamoto, Eiichi

  Kurose, Hitoshi

  Kusakari, Yoichiro

  Kusumoto-Yoshida, Ikue

  Kuwabara, Yoshihiro

  Kuwahara, Atsukazu

  Lee, Jang-Hern

  Leem, Chae Hun

  Lippiat, Jonathan

  Low, David

  Maeda, Masanobu

  Maeda, Seiji

  Makanae, Yuhei

  Masuda, Kazumi

  Masuki, Sizue

  Masumoto, Kenji

  Matsukawa, Kanji

  Matsuura, Hiroshi

  Mikami, Toshio

  Miki, Takashi

  Mikoshiba, Katsuhiko

  Mima, Tatsuya

  Miura, Masami

  Miura, Shinji

  Miyata, Hitomi

  Miyazaki, Masao

  Miyazaki, Mitsunori

  Mizuno, Koh

  Mohri, Satoshi

  Mori, Tomohisa

  Moritani, Toshio

  Moriyama, Toshiki

  Murata, Takuya

  Nagatomi, Ryoichi

  Naito, Hisashi

  Naito, Yuji

  Nakahari, Takashi

  Nakai, Naoya

  Nakajo, Koich

  Nakamura, Kazuhiro

  Nakamura, Tomihiro

  Nakatani, Akira

  Nakayama, Shinsuke

  Naoya, Nakahara

  Narita, Kazumi

  Niimi, Akio

  Nishijima, Takeshi

  Nonoguchi, Hiroshi

  Obata, Koji

  Ogura, Yuji

  Ohira, Yoshinobu

  Ohki, Yukari

  Ohta, Yoshiji

  Ohya, Susumu

  Okada, Motoi

  Okada, Shoshiro

  Okada, Yasumasa

  Okamoto, Masahiro

  Okazaki, Kazunobu

  Okutsu, Mitsuharu

  Omi, Naomi

  Onaka, Tatsushi

  Ono, Kyoichi

  Ono, Yusuke

  Ootsuka, Youichirou

  Osakabe, Naomi

  Osanai, Shinobu

  Perocchi, Fabiana

  Ritenour, Chad

  Sakaguchi, Takuya

  Salgado, Jocelem

  Salzberg, Brian

  Sanada, Kiyoshi

  Sasaki, Mitsuyoshi

  Sasaki, Tsutomu

  Sato, Kohei

  Sei, Hiroyoshi

  Sekiguchi, Masayuki

  Shibamoto, Toshishige

  Shibasaki, Koji

  Shibuki, Katsuei

  Shiina, Takahiko

  Shima, Masayuki

  Shimamura, Keiichi

  Shimba, Shigeki

  Shimizu, Mineshige

  Shioya, Takao

  Shiuchi, Tetsuya

  Sohma, Yoshiro

  Someya, Nami

  Song, Wook

  Stewart, Mark G

  Sugiura, Takao

  Suwa, Masataka

  Suzuki, Atsuko

  Suzuki, Hikaru

  Takamata, Akira

  Takamura, Toshinari

  Takanari, Hiroki

  Takemura, Yoshizumi

  Takeuchi, Ayako

  Takuwa, Yoh

  Tan, Nobusuke

  Tanaka, Hidetaka

  Tanaka, Kunihiko

  Tanaka, Masaki

  Tanno, Masaya

  Terada, Shin

  Thomas, Claire

  Toga, Hirohisa

  Tokizawa, Ken

  Tokuda, Masaaki

  Tokuyama, Kumpei

  Toshihiko, Yada

  Toshinai, Koji

  Tsuji, Minoru

  Tsutsui, Masato

  Uchida, Sae

  Uchida, Sae

  Uchida, Yuki

  Ueno, Shinya

  Umemoto, Yasunori

  Umemura, Masanari

  Urata, Hidenori

  Waki, Hidefumi

  Watanabe, Kohei

  Watanabe, Makino

  Watanabe, Masaru

  Watanabe, Nobuhiro

  Watanabe, Tatsuo

  Watanabe, Tatsuo

  Yabe-Nishimura, Chihiro

  Yagita, Kazuhiro

  Yamada, Tadaaki

  Yamada, Takenori

  Yamaguchi, Taku

  Yamanaka, Akihiro

  Yamasaki, Masao

  Yamasaki, Masao

  Yamauchi, Hideki

  Yamazaki, Satoru

  Yanagita, Motoko

  Yanagita, Toshihiko

  Yanai, Shuichi

  Yano, Hiromi

  Yazawa, Kazuto

  Yokoyama, Utako

  Zachary, Schlader

  Zhang, Yi

  Rights and permissions

  Reprints and Permissions

  About this article

  Verify currency and authenticity via CrossMark

  Cite this article

  Acknowledgment to reviewers. J Physiol Sci 64, 451–452 (2014). https://doi.org/10.1007/s12576-014-0339-2

  Download citation